KOEL: Muziek, Theater, Musical, Zingen.

Meer dan 30 verschillende lessen en cursussen voor alle leeftijden!TOP Talentenjacht! 

Natuurlijk doet jullie school ook mee met de TOP talentenjacht! Iedere leerling die meedoet is gericht bezig met zijn/haar talent. Zelfs de organisatie van de voorrondes is een leerschool voor leerlingen van de bovenbouw. Deelname is gratis! De hoofdprijs? Een jaar lang GRATIS muzieklessen van een vakdocent!

Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt.

Wat is TOP Velsen?

TOP Velsen staat voor Talent Ontwikkeling Primair onderwijs in de gemeente Velsen, maar de P staat ook voor Persoonlijk, Productief, Podiumkunst en Professioneel. Het initiatief ligt bij KOEL Creative Productions met subsidie van Gemeente Velsen. Onder de noemer T.O.P. wordt een uitgebreid aanbod ontwikkelt dat zich richt op Muziek- Theater- en Musicalonderwijs op scholen en daarbuiten dat zich richt op talent ontdekken, stimuleren en ontwikkelen. 

Voor wie is de TOP Talentenjacht?

Voor alle kinderen van de Velsense basisscholen van groep 5 t/m groep 8 die op het gebied van muziek, theater of dans iets willen laten zien en hun talent verder willen ontwikkelen. Je mag deelnemen met de hele klas, in een klein groepje, tweetal of alleen.

TOP in de IJmuider Courant!

Op elke school is een voorronde. Deze wordt zelf georganiseerd door leerlingen uit groep 7/8. Daarbij worden deze leerlingen gecoacht door docenten van KOEL, welke ervaring hebben met het organiseren van evenementen. Een zeer leerzame ervaring!

Uit elke voorronde komt een winnaar, welke een plek verdient in de grote finale!

Waarmee kun je meedoen aan de talentenjacht?

De deelnemers mogen meedoen in de disciplines muziek, theater en dans. 

Wat kunnen de deelnemers winnen?

De winnaars van de eerste ronde op de eigen school krijgen een workshop in hun eigen discipline, van een van onze docenten in de Drieklank te Driehuis.

De winnaar van de grote finale wint een jaar lang muzieklessen voor zijn of haar school! De tweede prijs is een workshop naar keuze voor zijn of haar klas.

Wanneer is de TOP Talentenjacht?

Het hele project speelt gedurende het schooljaar ‘20/’21 met aan het einde een grote finale in mei/juni. De exacte datum en locatie wordt later in het schooljaar bekend gemaakt.

Wat kost het om deel te nemen?

Deelname aan de TOP Talentenjacht is gratis!

Hoe kunnen scholen zich inschrijven?

Scholen melden zich voor 19 oktober 2020 aan voor de TOP Talentenjacht via onderstaand inschrijfformulier of stuur een mail naar onze onderwijscoördinator Rianne Stern: onderwijs@koelproductions.nl 


Wat is het tijdspad van TOP Talentenjacht?


September:
Scholen schrijven zich in via bovenstaand formulier.

Oktober:
School stelt een groepje leerlingen aan die het leuk lijkt om de talentenjacht op school te organiseren. Dit kunnen leerlingen zijn die in het kader van plus-aanbod hiermee aan de slag gaan, of leerlingen van groep 8 die de uitdaging leuk lijkt. De school kan hier zelf een keuze in maken. Het organisatieteam bestaat uit 4 tot 10 leerlingen en een begeleider van KOEL. Ook is er een leerkracht van de school die als aanspreekpunt fungeert voor dit groepje. De kinderen leren wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een talentenjacht.
Het organisatieteam komt in totaal 2x bij elkaar met de begeleider van KOEL.  In oktober/november is de eerste van de twee bijeenkomsten op de eigen school of op onze locatie in Driehuis.

November/december:
De kinderen van het organisatieteam regelen eigen vergaderingen. Zij kunnen altijd contact opnemen met de KOEL begeleider voor vragen ed.
In de deze periode wordt ook de tweede bijeenkomst met de KOEL docent gepland.
Natuurlijk oefenen de deelnemers ondertussen hun act.  

Januari/februari:
in deze periode vindt de talentenjacht plaats op school. De invulling hiervan wordt bepaald door het organisatieteam in samenwerking met de schooldirectie. 

Maart/april:

De winnaars van de scholen worden gecoacht door docenten van KOEL in de 3Klank te Driehuis. Tijdens deze workshopsessies wordt het talent gecoacht op maat.
De workshopsessies worden in overleg met school, talent/ouders en KOEL ingepland.

mei/juni 2021:

Aan het einde van het schooljaar organiseren we de finale met alle winnaars. Deze staat nu gepland in de Stadsschouwburg Velsen.
Vanwege de ontwikkelingen rondom Corona weten we nu nog niet hoe de finale er precies uit komt te zien. We houden u op de hoogte van onze ideeën en plannen!
E-mailen
Bellen